SØREVÅGEN I ÅLFJORDEN I SVEIO

TEKST/FOTO GEIR KVAM

Idylliske Sørevågen ligger innerst i Ålfjorden mellom Fjon og Kvalvåg og var i gamle dager en såkalt kastevåg, der notbåtene lå på rekke og rad, klare til å bli rodd ut når fisken kom. Det er tatt opp tonnevis av makrell her inne opp gjennom årene og alle som hadde hytte i vågen var med på sjauen. Robåter ble fylt opp av makrell til ripa og rodd ut til henteskøyter som heiset fangsten ombord i store kurver.
Dagen etter var det makrell til middag for alle som hadde hytte i Sørevågen. Du kan lese mer om landlivet i Ålfjorden i Geir Kvam sine bøker om  «Sjétongane».

Bildet fra sol og sommer i Sørevågen en gang på slutten av 70 tallet.

Ålfjorden er en 27 kilometer lang sidefjord til Bjoafjorden og Hardangerfjorden langs fylkesgrensa mellom Hordaland og Rogaland i kommunene Sveio og Vindafjord (tidligere Ølen kommune). Den innerste delen av fjorden (Sundførvågen) ligger i Tysvær kommune.


Fjorden har innløp i nord mellom Bjoaneset ved bygda Svolland i øst og Kvitanes på Tittlesnes i vest. Fjorden går så rett sørover og et stykke inn i fjorden ligger Årvik i ei bukt på østsida. 5 kilometer lenger inn i fjorden ligger Vikebygd på østsida ved vika Vikevik. På vestsida ligger bare de mindre bygdene Framnes, Oa og Erve. Ved Erve strekker Ervebukta seg 3 kilometer vestover og er nesten som en liten sidefjord å regne. På det smaleste er bukta bare 25 meter brei og her krysser fylkesvei 1 over ei 55 meter lang bru. Innløpet til Ervebukta heter Ervesundet og 2 kilometer lenger sør snur Ålfjorden brått vestover og deler seg så i flere grener.
Nordover går en rekke våger. Vågavågen går nordover til Storevågen. Sør for Vågavågen går Nordre Vågen (Kvalvåg) rett vestover, mens Søre Vågen går sørvestover. Sør for Søre Vågen ligger Fjonvika ved Fjon der Fjonelva renner ut fra Vigdarvatnet. Selve Ålfjorden snur rett sørover igjen og går inn til Sundfør i Tysvær. Denne innerste delen av fjorden blir kalt Sundførfjorden.
Det er mange fine badeplasser i Ålfjorden og  den mest kjente er Finsberg,  med klipper, svaberg, og sandstrand.
Kilde: Wikipedia.