Herlige havnedagar

Et av sommerens høydepunkt for mange 

Havnedagene ble første gang arrangert i 1990 og har vært en årviss mønstring av tradisjoner knyttet til den maritime kystkulturen. Havnedagene er møtested for kystens slitere både på land og sjø. Her kan du oppleve jakter, jekter, sildeseilere, kuttere, skøyter, passasjerbåter, agentbåter, fanteskøyter og fritidsbåter som alle har tjent kysten i generasjoner.
I bodene på indre kai møter du utstillere med kystkulturforankring, som utgjør selve ryggraden i Havnedagene. Her kan du også oppleve lukten og dunk, dunk lyden av gamle motorer, samt tradisjonelle håndverk. Foto: Geir Kvam