Haugesund du er…..

Haugesund er en småby på Vestkysten av Norge. Her bor ca. 37 000 innbyggere og blant byens mest berømte er Kolbein Falkeid og visegruppen Vamp. Hjørnesteinsbedriften er Aibel. Sjøfartsdirektoratet er lokalisert i byen, som forøvrig har rike tradisjoner innen shipping, sild og tretønnefabrikkasjon.
Kystverket holder også til i Haugesund, det samme gjør fire fotballag og en statue av Marilyn Monroe, Amanda og Harald Hårfagre.
Forøvig holdes hjulene i gang ved hjelp av handel og vandel i sentrum og et stort kjøpesenter på Raglamyr.
Utelivet i Haugesund foregår for det meste på indre kai, også kalt Smedasundet der bildet er tatt. Om sommeren er det mye som foregår, blant annet Sildajazz, Filmfestival, Ironman, Havnedager og mye mer.