Det var en gang på Hauge skole

Klassebilder er fantastisk. Dette er fra 1964 på Hauge skole i Haugesund. Det var 31 elever i klassen, men verken  klasseforstander Christine Hauge (de første årene) eller Kristian Olsen til og med syvende, hadde problemer med å holde orden på den store flokken.
Det var en herlig gjeng, og minnene vil nok strømme på til de som husker denne fantastiske tiden, med sløyd, sangtimer, kristendom, regning, historie, geografi og gymnastikk. Før de fikk gå inn i klasserommet måtte de stille opp i to rekker med armlengdes avstand.
Karakterene var Svært godt, Meget Godt, Godt og Någenlunde.
I første rekke fra venstre: Per Morten Sandved, Hermod Sandmel, Ole Halvor Hasseløy, Geir Kvam, Knut Gundersen, Knut Magne Sele, Arne Friis Økland, Leif Terje Færaas, Halvor Urrang Simonsen, Bjørn Eivind Naastad. Andre rekke fra høyre: Sigurd Olsen, Carl Fredrik Westerlund, Sigurd Sande, Sten Solberg, Gustav Bjerkenes, Paul Henrik Bårdsen, Dag Kolltveit, Bjørn Høgenæs, Rolf Gunnar Nordstrøm, Trond Tjelle, Jan Hauge. Bakerste rekke fra venstre: Harald Austad, Knut Wendelbo Aanensen, Thorleif Bertelsen, Øyvind Nilsen, Sigvald Hasseløy, Jon Inge Owe, Per Qvale, Jon Ferdinand Nordahl, Endre Svendsen og Jacob Sørhus. Ved siden av ruver klasseforstander Kristian Olsen også kalt Bastian.