SV måtte kaste inn håndkle

Flasker det seg nå? Ja, på en måte. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser ut til å danne regjering. De har kvittet seg med SV etter lange sonderinger i et forsøk på å danne en flertallsregjering mellom AP, SP og SV. Senterpartiet har forøvrig i hele valgkampen sagt at de ikke er interessert i å gå i regjering med SV.
Den nye regjeringen må da søke flertall på tvers av de tradisjonelle skillelinjene i norsk politikk. Alle vet at det for eksempel ikke er så store forskjell på Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre, og den nye regjeringen kan også finne flertall sammen med Fremskrittspartiet i enkelte saker. Dette er selvsagt ikke musikk i SV sine ører, men det er faktisk realiteten i fremtiden, når Støre har tatt over roret.
Noe samarbeid med Rødt eller MDG er selvsagt utelukket, da disse partiene ligger altfor langt til venstre og nærmest må regnes for å være rabiate, forbigående fenomen.