Per Sandberg har gått av

 I statsråd i dag kl 13.00 gikk Per Sandberg av som fiskeriminister. Han har samtidig gitt beskjed om at han trekker seg som nestleder i FrP. Harald Tom Nesvik fra Ålesund blir Norges nye fiskeriminister.

 – Jeg har hatt en spennende tid som fiskeriminister i regjeringen, jeg har mye ugjort i en fantastisk næring, og skulle stått noe lenger, men det er likevel en tid for alt. Og, hvem vet, kanskje vil jeg bidra sterkere privat, sier Sandberg, og legger til:

– Som nestleder siden 2006 har jeg vært med på en fantastisk reise for partiet. Det har vært opp og nedturer og jeg er stolt av å ha vært med på å bygge Fremskrittspartiet til et stort og sterkt parti. Nå er likevel tiden inne for å gå videre å gjøre noe annet, og få mulighet til å bruke mer tid på privatlivet. Jeg vil ønske min etterfølger i vervet som fiskeriminister lykke til med en viktig jobb for Norge og norsk næringsliv.

Partileder Siv Jensen har forståelse for at Per Sandberg velger å gå av som fiskeriminister og nestleder.

– Per Sandbergs reise til Iran har skapt mange reaksjoner i partiet og samfunnet. Det mener jeg er forståelig. FrPs posisjon overfor Iran er og skal være meget tydelig, sier hun.

– Per har vært viktig for FrP og regjeringen gjennom mange år. Han har gjort en formidabel innsats for partiet over mange år og at det blir et stort rom å fylle. Jeg mener likevel det er klokt at Per nå velger å gå av. Per er en av partiets mest erfarne rikspolitikere. Jeg vil takke for hans betydelige innsats for partiet over mange tiår, sier Jensen.

Per Sandberg ble valgt som nestleder i 2006, samme år som Siv Jensen ble valgt til leder. Han har vært stortingsrepresentant fra 1997 til 2017 og har ledet både Stortingets justiskomité og transportkomité.

– Ny nestleder konstitueres

– Jeg mener det er naturlig at det konstitueres en fungerende første nestleder, og vil invitere sentralstyret til å gjøre det på sitt første møte. Vervet som første nestleder er viktig. Både partiet og jeg trenger det i arbeidet frem mot valget neste år, sier Jensen.

Konstitueringen vil vare frem til landsstyremøtet i oktober, der landsstyret kan velge å forlenge konstitueringen frem til landsmøtet i mai neste år.

På landsmøtet 2019 er det valg på begge nestlederposisjonene. I forkant av landsmøtet vil en valgkomite sammensatt av fylkeslagene med størst valgoppslutning legge frem en innstilling til valgene på vanlig måte.

Sentralstyrets første møte er planlagt til mandag 3. september.

Kilde: Frp