Nå trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi

Finansminister Jan Tore Sanner (foto Marte Garmann)

– Nå som smittespredningen er under kontroll og samfunnet gradvis blir åpnet opp igjen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi. De økonomiske tiltakene som fungerte godt da mye var stengt ned, må nå justeres eller erstattes med tiltak som bidrar til aktivitet og arbeidsplasser. Vi må gi næringslivet tryggheten de trenger til å ansette flere, vokse og satse på nye markeder, sier finansminister Jan Tore Sanner.

For Høyre har det vært viktig at tiltakene sørger for at veksten kommer i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor. Vi trenger flere private bedrifter som går med overskudd og skaper nye jobber. Det er avgjørende for å sikre bærekraften i velferdssamfunnet vårt. Samtidig prioriterer vi å hjelpe dem som er hardest rammet av krisen.

– Det er fortsatt for mange som ikke er i jobb, og vi vet fortsatt ikke hvilke varige spor krisen vil sette. Vi må unngå at det blir de mest sårbare blant oss som må betale den største regningen. De skal få bedre hjelp, sier finansministeren.