Klar for 4 nye år!

Regjeringen Solberg går gjerne ombord i 4 år til for å styre den norske skuta med stø kurs inn i fremtiden.
Her er  hva Høyre skriver i innledningen til sitt partiprogram for perioden 2017 til 2021:

Vi som bor i dette landet, skaper mulighetene sammen. Gjennom generasjoner har vi skapt et samfunn med økonomisk velstand og god velferd, et samfunn hvor vi har tillit til hverandre og kan jobbe sammen om felles mål, og et land hvor vi gir muligheter til alle uavhengig av bakgrunn. Som samfunn skal vi sikre den grunnleggende tryggheten for deg og dine, samtidig som vi skal gi enkeltmennesker og familier frihet til å velge, rom til å satse og mulighet til å skape sin egen fremtid.

Vi tror på Norge fordi vi tror på alle oss som bor her: på enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn og på den enkeltes initiativ i næringsliv og frivillige organisasjoner. Vi tror at fellesskapet blir sterkere når det preges av frihet og ansvar, og når flest mulig beslutninger tas nærmest den det gjelder.

Vi tror at innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet, ikke svekker det. Vi tror på Norge fordi landet vårt har store muligheter som vi kan utnytte sammen.
Vår jobb er å ta vare på det beste i Norge og bringe det videre til kommende generasjoner.