«Windmills on your mind»

Tekst: Geir Kvam Foto: Jon Terje Aksland.

Det har gått for seg på Dommersnes i Vikebygd lenge. Fundamentene til nye havvindmøller er parktisk talt ferdige og dundrende betongbiler og høy aktivitet mer eller mindre døgnet rundt har stilnet av. Snart skal de gigantiske «bøyene» slepes ut.
Det var Vindafjord kommune som inngikk en avtale med Kværner om bygging av havvindmøller i Vikebygd. Kværner skal bygge verdens største havvindpark for Equinor og deler av understellet blir bygget på Dommersnes i Vikebygd.

Hywind Tampen-prosjektet startet på Stord og ble flyttet til dypvannsområdet ved Dommersnes i Vikebygd, der støpningen av betongunderstellene nå er fullført. Dette er den første glide-støpning av et betongunderstell til et offshore-prosjekt siden Troll A-plattformen ble levert i 1995.

De elleve betongunderstellene er nå 107,5 meter dype.
Hywind Tampen er et flytende havvindprosjekt med en kapasitet på 88 MW, som skal forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen med strøm. Hywind Tampen blir verdens største flytende havvindpark og verdens første som skal forsyne olje- og gassplattformer på sokkelen med strøm. Det er også det første flytende vindprosjektet fra Equinor som bruker betongteknologi.
Prosjektet er et eksempel hvordan teknologi fra olje og gassvirksomheten brukes til å videreutvikle fornybar energi. Det store understellet til Troll A-plattformen var 369 meter høyt. Nå har de bygget elleve små Troll.

Foto: Jon Terje Aksland

Understellene vil bli slept til Gulen etter at støpingen og den mekaniske ferdigstillingen er fullført ved Dommersnes.
I løpet av 2022 vil alle delene bli samlet i Gulen, og sammenstillingen vil gjøres ved hjelp av det som sannsynligvis blir den største kranen som noensinne har vært på land i Norge.
Planen er å begynne tauingen av de ferdige vindturbinene til Tampen-området tidlig på sommeren i 2022 og fullføre offshore-arbeidet innen utgangen av året.