Sverdrup en norske «gullgruve»!

Foto: Birte Susann Kvam.

Fakta om Johan Sverdrup-feltet

Johan Sverdrup er det tredje største olje- og gassfelt i Nordsjøen og ligger 140 kilometer vest for Stavanger. Med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat olje, er feltet et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. Fase 1 av feltet ble åpnet i oktober 2019 og fase 2 skal etter planen begynne produksjon i fjerde kvartal 2022.
Stortinget vedtok i 2014 at rettighetshaverne på Johan Sverdrup-feltet senest i 2022 skal etablere en områdeløsning for kraft fra land som skal dekke hele kraftbehovet til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.
Produksjonsstart for fase 1 var oktober 2019.Johan Sverdrup ligger ved Utsirahøyden i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger
Vanndybden på stedet er 110 – 120 meter. Reservoaret inneholder sandstein fra juratiden, og ligger på omtrent 1900 meters dybde. Oljen fra feltet vil bli ført i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen vil bli ført til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland
Equinor regner med å hente opp 720.000 fat daglig når produksjonen når sitt toppunkt i fase 2. Totale ressurser er estimert til 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, og ambisjonen er å utvinne mer enn 70 prosent av reservene
Feltet skal drives med kraft fra land.
Kraft fra land bidrar til utslippsbesparelser fra Johan Sverdrup på mer enn 620.000 tonn CO2 hvert år, tilsvarende utslippene til mer enn 310.000 personbiler.I utbyggingsfasen (2015-2025) kan Johan Sverdrup bidra med sysselsetting av mer enn 150.000 årsverk i Norge (kiilde: Agenda Kaupang, 2017).Når produksjonen er på topp, vil den utgjøre 30 prosent av all norsk oljeproduksjon
Samlet produksjonsinntekt over 50 år på 1.430 milliarder NOK.
Inntekter til den norske stat er beregnet til mer enn 900 milliarder NOK.
Daglig produksjon i fase 1 er om lag 470.000 fat, og forventes å øke til opp mot 535.000 fat olje per dag i midten av 2021. På topp anslås produksjonen til 720.000 fat per dag i fase 2.
På grunn av Johan Sverdrups størrelse og utstrekning – størrelsen på feltet er rundt 200 kvadratkilometer – blir feltet bygd ut i to trinn og med totalt fem faste plattforminstallasjoner.
Produksjonsstart for andre fase av utbyggingen er planlagt i fjerde kvartal 2022.
Investeringer for første fase anslått til 83 milliarder kroner (investeringsestimat i nominelle kroner basert på fast valutakurs). Investeringer for andre fase anslått til 41 milliarder kroner (investeringsestimat i nominelle kroner basert på fast valutakurs).