Equinor med 160 milliarder i overskudd i fjor

Det går godt i oljå! Equinor melder om et justert driftsresultat på 38 milliarder kroner og 12,7 milliarder etter skatt i fjerde kvartal 2018. Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 56,7 milliarder, og IFRS-resultatet var på 28.8 milliarder kroner.
Equinor forventer at produksjonen i 2019 skal ligge på samme nivå som 2018, og vil levere en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på rundt 3% fra 2019 til 2025. Leteaktiviteten vil være på rundt 14 milliarder kroner i 2019.
Dollar ligger i dag på 8,46 NOK.

(Foto: Ole Jørgen Bratland)

 

Fjerde kvartal i 2018 og året var kjennetegnet av:

  • Solide resultater og sterk kontantstrøm. Gjeldsgrad redusert til 22,2 %
  • Sterk drift. Rekordhøy produksjon for fjerde kvartal og for året
  • Fortsatt vekst i avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital til 12 %
  • Rekordhøy reserveerstatningsrate (RRR) på 213 %
  • Økning av kvartalsutbyttet med 13 % til kr.2.20 per aksje, forutsatt godkjenning fra generalforsamlingen

-Sterk drift og høy produksjon ga solide resultater og kontantstrøm i et kvartal med betydelige markedssvingninger. Vi leverte økt avkastning for året som helhet, og forventer økt inntjening også fremover. Etter sterke forbedringer de senere år, foreslår styret å øke kvartalsutbyttet med 13 % til 0,26 USD per aksje, sier konsernsjef for Equinor ASA, Eldar Sætre.