SÅ GRUNDIG FEIL KAN MAN TA!

I et brev til Utenriksdepartementet i februar 1958 skrev Norges Geologiske Undersøkelse :«Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.»

Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten i Norge gitt en verdiskaping på om lag 13 000 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi.

Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gass rikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Ringvirkningene av oljendustrien har spredd seg over hele landet. Her fra Westcon i Ølensvåg, en knøttliten bygd i Vindafjord kommune, noen mil fra Haugesund. Et industrieventyr langt inne i en stille fjord, som har stor suksess, spesielt med rigg og plattfomvedlikehold. Foto: Geir Kvam