Ny «vindmøllefot» på vei fra Vikebygd til Gulen

De 11 gigantiske «vindmølleføttene» som er støpt i Vikebygd er fundament til vindmøller: Nå slepes de en og en til Gulen der de skal påmonteres resten. (foto: Jon Terje Aksland)

Hywind Tampen-prosjektet startet på Stord og ble flyttet til dypvannsområdet ved Dommersnes i Vikebygd, der støpningen av betongunderstellene nå er fullført.
Dette er den første glide-støpning av et betongunderstell til et offshore-prosjekt siden Troll A-plattformen ble levert i 1995.