Haugland Kraft med milliardoverskudd

Vårt lokale kraftselskap tjener penger som sand og gress for tiden og går med milliardoverskudd.