JOHAN SVERDRUP: Kom med mye energi og gode tider til Haugesund!

DE GODE TIDENE ER TILBAKE!

Av Geir Kvam
Den kommer med velstand, arbeidsplasser og en tryggere fremtid for hele Haugesundsregionen. Johan Sverdrup skal rigges og gjøres ferdig ved Aibel på Risøy, eller HMV, (Haugesund Mekaniske Verksted), som byens tradisjonsrike skipsbyggeri het en gang i tiden.

Går det godt for hjørnesteinsbedriften, går det godt for hele Haugesund, slik har det alltid vært og slik er det i dag. Hver gang en ny byggekontrakt ble skrevet under, var det jubel i byen. De ungguttene som ikke reiste til sjøs, fikk jobb på HMV og mange ble der hele yrkeslivet.
Det er noe traust over bedriften på Risøy, mange husker ennå at de tok Flytten «på arbeid», med taske, sjever og termos.
Det var høytidelige stabelavløpninger, og senere åpent skip for nysgjerrige før overlevering. Det var gode tider, vi skulle lande på månen og kanskje var det olje under havbunnen i Nordsjøen.
Og det var det, mye olje, og gass, energi til hele halve verden. Lille Norge ble storleverandør av svart gull, og pengene begynte å strømme inn i landet, vi ble rikere for hver dag. Det var som om en drøm ble til virkelighet, og i dag er vi takket være oljeindustrien ett av verdens rikeste land.
Vi har omtrent 8000 milliarder kroner i «den norske sparebøssa» og oljefondet stiger dag for dag fremdeles. Det er ikke måte på.

Johan Sverdrup «parkerte» ved Aibel på Risøy i Haugesund i dag.

Velstand og lykke er to begrep som ofte blir brukt sammen, men det ene følger ikke nødvendigvis i kjølvannet av det andre. Lykken sitter lenger inne og den må vi skape sjøl, enten vi er rik eller fattig, men det er klart det hjelper når tidene svinger den rette veien, arbeidsplasser trygges og fremtiden ser lysere ut enn på lenge.
Aibel er i dag en internasjonal aktør og tar på seg gigantiske oppdrag innen olje og gassindustrien. Bedriften på Risøy i Haugesund er en viktig brikke i konsernet som besitter høy teknologisk kompetanse på en rekke strategiske områder innen modul og plattformbygging.
Johan Sverdrup vil i årene fremover gi solide ringvirkninger over hele Haugalandet, og ganske sikkert bli en inspirasjonskilde for mange kreative underleverandører som vil nyte godt av de gode tidene på Aibel.
Flyplassen, Haraldsgaten, hotellene, barene og resturantene på indre kai, vil se at omsetningen øker. Ja hele Haugesund vil bli med på oppturen som Johan Sverdrup fører med seg. Kanskje er dette gigantiske oljeprosjektet akkurat hva vi behøver, akkurat nå!
Carpe Diem, er et godt uttrykk. Grip dagen og sjansen, tiden er inne til å skape en tryggere fremtid for Haugalandet og vil får god drahjelp av Johan Sverdrup.

GIGANTFELT
Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med forventede ressurser på 1,9–3,0 milliarder fat olje vil feltet være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. Utbygging og drift av elefantfeltet vil gi inntekter og sysselsetting til nye generasjoner.I første fase kan utbyggingen gi 51.000 norske årsverk, i driftsfasen 2.700 (medregnet økonomiske ringvirkninger).
Johan Sverdrup er et av de største oljefunnene på norsk sokkel noensinne.
Feltet skal drives med kraft fra land. Det vil redusere offshore utslipp av klimagasser med 80–90 prosent, sammenlignet med en standard utbygging med gassturbiner på norsk sokkel.
Når produksjonen er på topp, vil den utgjøre 25 prosent av all norsk olje- og gassproduksjon.

FAKTA OM JOHAN SVERDRUP FELTET:
* Utsirahøyden i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Stavanger
* Oljen fra feltet vil bli ført i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen vil bli ført til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland
* Investeringer for første fase anslått til 99 milliarder kroner (investeringsestimat i nominelle kroner basert på prosjektvalutakurs)
* Samlet produksjonsinntekt over 50 år på 1.350 milliarder NOK
* Selskapsskatt til den norske stat er beregnet til 670 milliarder NOK
* Daglig produksjon fase 1 estimert til 440.000 fat
* På topp antas produksjonen til 660.000 fat daglig
* Vanndybden er 110–120 meter, reservoaret ligger på ca. 1.900 meter under havbunnen
* Feltet skal drives med kraft fra land
* Produksjonsstart for fase 1 er planlagt sent i 2019

VERDEN TRENGER MYE MER OLJE
Uansett hva politikere måtte mene eller tro, vil verden være avhengig av olje og gass som energikilde i flere tiår fremover, også innenfor et to-graders scenario. Olje er nødvendig for transport, i matproduksjon og til produksjon av plast og andre produkter vi bruker hver eneste dag.
Men verdens olje- og gassproduksjon faller. I et lavkarbonscenario vil verden i 2035 trenge nye oljefelt som tilsvarer 20 ganger dagens oljeproduksjon i Norge. Johan Sverdrup vil bli ett av de viktige oljefeltene for å sikre nok energi til en verden i vekst.

PARTNERNE I UTBYGGINGEN AV JOHAN SVERDRUP-FELTET
40.0267%
Statoil (operatør), 22.6%
Lundin Norway, 17.36%
Petoro, 11.5733%
AkerBP, 8.44%
Maersk Oil