Det baller på seg for tiden

Rettere sagt det siloballer på seg. Budskapen skal ha mat hver dag hele året og høy er en viktig del av kostholdet. Før ble det tørket på hesjer og kjørt inn i løa med hest og kjerre. I dag har moderne maskiner og redskap tatt over det tyngste arbeidet. De hvite siloballen blir også kalt for traktoregg. Dette bildet er tatt på Borgundøy i Sunnhordland i går.(foto Geir Kvam)