God bedring med pacemaker kong Harald!

Kong Harald

Kong Harald fikk satt innen pacemaker i dag. Vil være sykemeldt et par uker.