Gigantisk betongeventyr på Dommersnes i Vikebygd

Foto: Geir Kvam

Joda det er svære greier. Ålfjorden, på grunn av sin dybde, har igjen fått «gjester» som driver med industri på høyt nivå. Døgnet rundt produserer Ølen Betong sin merkevare fra eget anlegg på Dommersnes i Vikebygd. Det produseres 11 betongfundmenter til Equinors Hywind Tampen, som vil bli verdens største flytende havvindpark. Betongbilene ruller i skyttel fra blandeverket på fastlandet, over lektere og ut til de store fundamentene der de blir koblet til pumpen som fyller betong i de enorme konstruksjonene.
Dette er et viktig prosjekt for kompetanseutvikling og industrialisering av havvind i Norge. Prosjektet er også av stor betydning for å sikre tilgang til elektrisk kraft offshore og redusere CO2-utslipp fra norsk sokkel. Det er også et bidrag til posisjonering av norsk industri for et voksende internasjonalt marked. 
Aker Solutions kontrakt med Equinor på Hywind Tampen inkluderer bygging av 11 flytende betongfundamenter for vindmølleturbiner. Omfanget dekker prosjektering, anskaffelse og bygging av fundamentene, samt marine operasjoner. 
De første 20 meterne av fundamentene ble bygget i tørrdokken ved Aker Solutions ‘hage på Stord og deretter slept til Dommersnes i Vikebygd, der betongglidningen vil fortsette til en høyde på 107 meter. Omfanget på Dommersnes inkluderer mekanisk montering av fundamentene før de blir transportert til Gulen for installasjon av vindturbinene. Den siste fasen av prosjektet er sleping og installasjon offshore, som vil bli utført i et 50/50 partnerskap med DOF Subsea. 
Hywind Tampen-fundamentene er de første betongkonstruksjonene for et offshore-prosjekt på norsk kontinentalsokkel siden Troll A i 1995. Betongteknologien utviklet for petroleumsindustrien blir nå brukt i et fornybart energiprosjekt. Derfor representerer Hywind Tampen en direkte overføring av teknologi fra olje og gass til fornybar energi. 
Prosjektet har en estimert kontraktsverdi på 1,5 milliarder kroner og vil gi arbeid for rundt 250 ansatte i Aker Solutions. Inkludert ringvirkninger til underleverandører og offentlig sektor, vil prosjektet omfatte rundt 800 arbeidsår totalt. Prosjektet har også resultert i flere underkontrakter til norske leverandører, spesielt i Rogaland og Vestland.

Foto: Geir Kvam