DET HANDLER OM KRAFT

Vi er avhengige av kraft, enten vi kjører el-bil eller skal koke poteter. Selvsagt kan vi alternativt kjøre bensinbil og koke poteter på et bål i hagen, men uansett må vi forbrenne energi, og energi kommer fra olje, gass eller elektrisitet. Solen er også en kilde vi kan bruke, men den er ikke så ofte framme her på Vestlandet, at den kan konkurrere med varmepumper og peiser.
Vår avhengighet av kraft gjør oss sårbare, og hver gang strømmen går, blir vi opprørt og skriker på rettferdighet. Strømmen skal ikke gå, men det hender og da ser vi vi avhengigheten.
Selvsagt er det staten og kommunene som er kongelige hoffleverandører av strøm til folket. Mye er dyrt i Norge, strøm er heller ikke billig, nye målere skal gi bedre kontroll og en mer rettferdig strømregning. Vi vet ikke om vi tror på det.
Kraftindustrien er en offentlig melkeku og dens mål er å tjene penger, ikke skaffe billig strøm til folk.

Tobbias