Sildajazzen 2018 vel blåst i regn med solskinn til slutt