ANDRE VERDENSKRIG

MINNER FRA EN KRIG

TEKST OG FOTO GEIR KVAM Skyteskår fra en svunnen tid. Like ved Tresodden, ikke langt fra Haraldstøtten, ligger fremdeles en intakt bunker fra andre verdenskrig.

Les mer